http://basthies.de/files/gimgs/4_img4736.jpg
Zugang zum goldenen tempel
Entrance to the golden Temple
http://basthies.de/files/gimgs/4_img5379.jpg
Der goldene Tempel
The golden Temple
http://basthies.de/files/gimgs/4_img5393.jpg
Wächter des goldenen Tempels
Guard of the golden temple
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4823.jpg
Riksha
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4845.jpg
Straße bei Amritsar
Street near Amritsar
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4759.jpg
Riksha Walla
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4777.jpg
Riksha Walla
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4747.jpg
Amritsar Stadt
Amritsar City
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4749.jpg
Amritsar Stadt
Amritsar City
http://basthies.de/files/gimgs/4_img4822.jpg
Händler
Merchants
http://basthies.de/files/gimgs/4_img5437.jpg
Sikh Männer
Sikh men
http://basthies.de/files/gimgs/4_img5390.jpg
Tempel Szene
http://basthies.de/files/gimgs/4_img5199.jpg
Der goldene Tempel bei Nacht
The golden temple by nicht